031 - 776 00 95 info@nvcgbg.se
Behandlingsassistent till sociala boenden

Behandlingsassistent/Socialpedagog 

Nätverkscentrum söker en Behandlingsassistent till våra verksamheter med inriktning på Stödboende, Boende utan stöd och Skyddat boende.

Verksamhetsinriktning

Boende utan stöd riktar sig till människor som blivit hemlösa av olika skäl och är i akut behov av bostad. För dessa personer har det inte framkommit att det finns behov av någon form av stöd i boendet. Placerande förvaltning har kontakten och planerar tillsammans med den enskilde vidare mot andra boendelösningar. Placeringen skall vara under en begränsad tid, men med möjlighet till förlängning.

Boende med stöd riktar sig till människor som lever i hemlöshet med sociala problem, medicinska-/psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet och har särskilda svårigheter att få bostad på den öppna bostadsmarknaden. Boendet erbjuder individualiserat stöd så att det stärker personernas resurser till att leva ett självständigt liv med ett eget, eller mer självständigt, boende.

Skyddat boende riktar sig till människor som är i behov av tillfälligt skydd, kvinnor och män, med eller utan barn. Vi ansvarar för att våra klienter får ett skyddat boende med möjlighet till trygghet, vila och återhämtning. Vi erbjuder även praktiskt stöd såsom söka lägenhet, besöka myndigheter, stödjande i rättegång, ledsagning. Ansökningsstöd såsom skyddade personuppgifter, skilsmässa, underhåll, skola, barnomsorg. Fikaträffar och andra aktiviteter. Målet är att klienterna ska kunna erbjudas en fristad fritt från våld och ett boende med möjlighet till trygghet, vila och återhämtning. Att klienterna ska kunna få individanpassat stöd och praktisk hjälp.

Metod

Nätverkscentrum ska fungera nätverkande och stödja klienten så att klienterna ska införskaffa sig och upprätthålla viktiga nätverk och kontakter. Vi grundar vårt arbete på ett systemiskt och psykodynamiskt förhållningssätt som syftar till att utveckla samspelet mellan individen och dess omgivning. Arbetet präglas av stor flexibilitet och har salutogena inslag där fokus ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt klienterna, och grundar sig i tron på varje individs egen förmåga och möjlighet till att hantera sin omgivning, sina relationer och tillvaro på ett konstruktivt sätt. Vi arbetar med kvalificerat kontaktmanskap utifrån individualiserat stöd där vi tillsammans med klienten, handläggare och andra nyckelpersoner i klientens nätverk formar stödinsats och genomförandeplan. Arbetet omfattar individualiserat stöd, social träning, motiverande samtal och att bygga och stärka hållbara, långsiktiga nätverk runt ungdomen. Arbetet innefattar ett stort eget ansvar, flexibilitet och kräver ett relationsskapande arbetssätt. Vi arbetar bland annat med återfallsprevention, lågaffektivt bemötande, motiverande samtal, nätverksarbete och ADL-träning.

Arbetsbeskrivning

Som Behandlingsassistent på Nätverkscentrum kommer du att arbeta med människor som lever i utsatthet eller som har sociala problem av olika slag. Det kan handla om psykosocial problematik, samsjuklighet och missbruks- och beroendeproblematik. Arbetet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor.

Arbetet genomförs strukturerat utifrån genomförandeplaner och kan till exempelvis innefatta att stödja klienten i myndighetskontakter, medverka i att skapa en självständig och meningsfull fritid och ge redskap för att hantera ett mående som påverkas av den livssituation de befinner dig i. Arbetet innefattar ett stort eget ansvar, flexibilitet och kräver ett relationsskapande arbetssätt. Du ska kunna utföra arbetet med hög kvalitet och säkerhet, följa verksamhetens rutiner och riktlinjer, medverka i verksamhetens olika aktiviteter i kvalitetsarbetet, delta i uppföljning och analys av det kontinuerliga förbättringsarbetet och hantera avvikelser och tillbud. Nätverkscentrum tillhandahåller även städade och hygieniska lokaler vilket innebär praktiskt arbete i form av städ och dylikt.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleexamen inom socialt, beteendevetenskapligt eller socialpedagogiskt arbete eller utbildning som behandlingsassistent, eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget (dock krav om 180 hp/tidigare 120 hp). Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom målgruppen eller dylikt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det krävs att du är en trygg och stabil vuxen som tycker om att möta människor. Du har tålamod och förmåga att sätta gränser samt vara konsekvent. Du är strukturerad och har förmåga att lyssna, motivera och att vara flexibel utifrån klientens behov. Att arbeta på Nätverkscentrum kräver också att man är flexibel och fungerar som en del i ett team. Man arbetar under ett omfattande ensamarbete vilket kräver att du är trygg som person och är initiativtagande. Du ska också kunna arbeta med beredskap under kvällar, nätter och helger. Beredskapen är förlagd enligt schema.

Andra krav:

– Datavana

– Mycket god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, såväl tal som skrift

– Körkort B, manuell och automat

I samband med rekryteringsprocessen kommer vi begära ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, blankett gällande arbete på HVB-hem.

Flexibla arbetstider vilket innebär arbete på dagtid, kvällar och helger.

Rekryteringsprocess

Ansökan eller frågor om tjänsten kan besvaras genom att du mailar till oss. Vi tar inte emot ansökningar eller frågor om tjänsten via telefon.

 

Sök jobbet

Ange referens:
Behandlingsassistent i din ansökan

 

Ansök via mejl

Mejla din ansökan till

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet

Krav

  • Behandlingsassistent/Socialpedagog –  1-2 års erfarenhet

Utbildning

Krav

  • Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Socialt arbete och omsorg

Språk

Krav

  • Svenska

Körkort

Krav

  • B