031 - 776 00 95 info@nvcgbg.se
Boende med stöd

Nätverkscentrums boende med stöd riktar sig till personer, från 21 år, som lever i hemlöshet med sociala problem, medicinska-/psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet och som har särskilda svårigheter att få en bostad på den öppna bostadsmarknaden.

Nätverkscentrum erbjuder klienterna det stöd denne behöver för att få en stabil livssituation och utveckla sin förmåga till ett självständigt liv. Stödet som erbjuds är individanpassat och kan bland annat bestå av praktisk hjälp för livsföring som t.ex. matinköp, städning och tvätt, ADL-träning, ledsagning och stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård, samverkan med öppenvård, motivationsarbete för att få klienten att delta i någon form av sysselsättning utanför hemmet som t.ex. aktivitetshus, utbildning eller arbete, stöd i att söka bostad via bostadsmarknaden etc. Nätverkscentrum upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan. Genomförandeplanen fungerar sedan som ett stöd under hela placeringstiden. Klienten tilldelas även en kontaktperson.

I placeringen ingår även näringsrik mat. Det finns möjlighet för klienterna, att tillsammans med personal, tillaga måltider som en del i ADL – träningen.

Klienterna vistas i en hemlik boendemiljö. På boendet erbjuds låsbart rum som är fullt möblerat och hemtrevligt inredd, wifi, samt tillgång till gemensamma utrymmen såsom kök, matsal, TV-rum, badrum, dusch, tvättstuga.

Boendet är beläget i en rogivande och vacker natur och utemiljö med goda kollektiva förbindelser. Bussen stannar i anslutning till boendet med 1 minut promenadavstånd.

Nätverkscentrum ansvarar för att lokalerna är rena och håller god hygienisk standard och tillhandahåller städutrustning för klienterna.

Vi erbjuder placering i kollektiv och fristående lägenhet.

Vid placering i fristående lägenhet kan även djur medtages.

  Kontaktuppgifter

  Verksamhetschef:
  Linnea Berggren

  Direkt:0701-44 17 00
  Växel: 031-776 00 95
  (bemannad dygnet runt)
  Epost: info@nvcgbg.se

  Geografiskt läge

  Boendet är beläget 16 km från Göteborgs centralstation och resan med kollektivtrafik därifrån uppgår till 30 minuter. Boendet är beläget 5 km ifrån Kungälvs centrum och resan med kollektivtrafik därifrån uppgår till 10 minuter. Buss 311 stannar i anslutning till boendet med 1 minut promenadavstånd.

  Adress till boendet:
  Nätverkscentrum i Göteborg AB
  Ellesbobacken 1
  442 90 Kungälv

  Området är kamerabevakat!