031 - 776 00 95 info@nvcgbg.se
Individanpassat stöd

Nätverkscentrum erbjuder individanpassat stöd till klienter som är i behov av stöd i vardagen och i den egna bostaden.

Nätverkscentrum erbjuder klienterna det stöd denne behöver för att kunna få en stabil livssituation och utveckla sina förmågor för att kunna hantera ett självständigt boende. Nätverkscentrum erbjuder två olika delar av stöd, Lilla paketet och Stora paketet. I båda paketen ingår upprättande av genomförandeplan, samt sammanfattningar till placerande handläggare månadsvis eller enligt överenskommelse.

Stödet utförs i klientens enskilda bostad och kan bland annat bestå av ADL-träning, stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård, ledsagning, stöd i matinköp och hushållsarbete, motivationsarbete för att få klienten att delta i någon form av sysselsättning, stöd i att söka bostad via bostadsmarknaden etc.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef:
Linnea Berggren

Direkt:0701-44 17 00
Växel: 031-776 00 95
(bemannad dygnet runt)
Epost: info@nvcgbg.se

Området är kamerabevakat!