031 - 776 00 95 info@nvcgbg.se
Skyddat boende

Boendet riktar sig till personer som är i behov av tillfälligt skydd.

Vi erbjuder lägenheter för män och kvinnor, med eller utan barn. För att kunna bo hos oss krävs självhushållskompetens då man som klient själv ansvarar för matlagning och städningen av lägenheten. För de föräldrar som har med sig barn krävs det en intakt föräldraförmåga. Föräldrarna ansvarar själva för sina medföljande barn. Klienten ska samarbeta för att säkerhetsställa att adressen inte röjs. Vi erbjuder ej plats till personer med ett aktivt missbruk eller som är i aktiv kriminalitet.

Nätverkscentrum erbjuder klienterna det stöd denne behöver för att få en stabil livssituation och utveckla sin förmåga till ett självständigt liv. Stödet som erbjuds är individanpassat och kan bland annat bestå av stöd i att söka/byta skola/förskola, ledsagning och stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård, administrativa uppgifter, samverkan med öppenvård, stöd i rättsprocesser, stöd i kontakt med arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen etc.

Nätverkscentrum upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan. Genomförandeplanen fungerar sedan som ett stöd under hela placeringstiden. Klienten tilldelas även en kontaktperson.

Vi erbjuder placering i fristående lägenhet (ej kollektivt).

Vi erbjuder både skyddade utslussningslägenheter samt skyddade akutlägenheter.

Lägenheterna är hemtrevligt inredda och fullt möblerade. Djur kan även medtages.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef:
Linnea Berggren

Direkt:0701-44 17 00
Växel: 031-776 00 95
(bemannad dygnet runt)
Epost: info@nvcgbg.se

Området är kamerabevakat!